قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

//قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

شنبه مورخ ٢٥ / ٦ ساعت ١٤ درس اكوتوريسم، ساعت ١٦ شروع درس فنون مهارت هاي تورگرداني، دانشجوياني كه اين درس فنون را پاس ننمودند حضور آنها الزامي مي باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه

۱۳۹۶-۶-۲۳ ۰۴:۱۲:۰۹ +۰۰:۰۰