قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، شنبه مورخ 1400/03/22 دروس زیر ارئه می گردد.

– ساعت 14 درس تاریخ ایران و جهان

– ساعت 16 درس اکوتوریسم