شهر تاریخی یزد که یکی از بزرگ ترین شهرهای خشتی جهان است به عنوان اولین شهر تاریخی ایران و بیست و دومین اثر کشور در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت  حدود ۹ سال است که پرونده شهر تاریخی یزد در لیست میراث موقت جهانی قرار دارد اما امروز در چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی بالاخره اسم این شهر به عنوان یکی از بزرگ  ترین شهرهای خشتی جهان در لیست یونسکو قرار گرفت.شهر تاریخی یزد

با وجودی که قبل از آغاز اجلاس نگرانی هایی از بابت ایرادات یونسکو به تعدادی از ساخت و سازها در بافت تاریخی شهر وجود داشت اما در اجلاس لهستان این شهر به ثبت یونسکو رسید.گفتنی است که در سال های قبل ساخت و سازهای غیر اصولی در یزد معضلی جدی برای به ثبت رسیدن این شهر بودند. چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو از ۱۱ تیر در شهر کراکوف لهستان در حال برگزاری است و در این مدت تعدادی از آثار دنیا به ثبت جهانی می رسند.