روز جهانی گردشگری

//روز جهانی گردشگری

پنجم مهرماه گراميداشت روز جهاني گردشگري به اساتيد گرامي، دانشجويان محترم و تمامي دست اندركاران اين صنعت را تبريك عرض مي نمائيم.

۱۳۹۵-۷-۴ ۱۹:۳۳:۳۰ +۰۰:۰۰