۵ ژوئن ۱۶ خرداد، روز جهانی محیط زیست را گرامی می داریم.

 

روز جهانی محیط زیست | مبارزه با آلودگی هوا

 

موسسه آموزش جهانگردي و هتلداري پيشگامان آوا پارسه