روز جهانی راهنمایان گردشگری

//روز جهانی راهنمایان گردشگری

٢١ فوريه مصادف با سوم اسفند ماه ، روز جهاني راهنمايان گردشگري بر همه راهنماي گرامي خجسته باد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه

۱۳۹۵-۱۲-۳ ۱۰:۲۸:۲۶ +۰۰:۰۰