* سه شنبه ١٤٠٠/٠٤/١٥ شروع دوره MBA تخصصي گردشگري ويژه مديران صنعت گردشگري با ما همراه شويد و به روياهاي خود جامه عمل بپوشانيد…

* دوره گردشگری

* دوره هتلداری

* دوره آشپزی

* دوره قنادي

* موسسه آموزش بین المللی آوا پارسه
☎️ 44293424-011

☎️ 44294424-011