دفتر خدمات مسافرتی  در شرف تاسیس ترنج گشت در شهرستان آمل
نیازمند به نیروی مدیرفنی می باشد.
تماس و راهنمایی بیشتر آقای قلی پور
09158225205

 

موسسه جهانگردی و هتلداری آواپارسه هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد.