دفتر خدمات مسافرتی همتا سفر در شهرستان آمل

نیازمند به نیروی کانتر فروش حرفه ای مسلط به فروش تور داخلی و خارجی ، آشنا به کامپیوتر، روابط عمومی بالا

می باشد.

تماس و راهنمایی بیشتر آقای جعفری
09111279971