دفتر خدمات مسافرتی  یادمان پرواز در شهرستان ساری
نیازمند به نیروی کار با سابقه به صورت تمام وقت می باشد.
تماس و راهنمایی بیشتر خانم تقی پور
09111540737


دفتر خدمات مسافرتی  همتا پرواز در شهرستان آمل
نیازمند به نیروی مدیرفنی می باشد.
تماس و راهنمایی بیشتر آقای جعفری
09111279971


دفتر خدمات مسافرتی  دریوک در شهرستان آمل
نیازمند به راهنمای تور می باشد.
تماس و راهنمایی بیشتر آقای قاسمی
09111213435


آشپز حرفه ای برای کشور قطر

شرایط آشپز: سن زیر 40 سال، دارای مدرک آشپزی معتبر ، تخصص به غذای ایرانی و سنتی

مزایا: حقوق 850-800$ ، خودرو ، اسکان، ویزا و اقامت

جهت اطلاعات بیشتر با موسسه تماس حاصل نمائید. 44295424-011


موسسه جهانگردی و هتلداری آواپارسه هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد.