هتل نارنجستان در شهرستان نور

نیازمند به آشپز و سالن دار در بخش رستوران می باشد.

تماس و راهنمایی بیشتر آقای شفیعی

09111251455

 

—————————————————————————————————————————————————————————————–

رستوران میزبان در شهرستان آمل

نیازمند به نیرو جهت آشپزی می باشد.

تماس و راهنمایی بیشترآقاي حجازی

09124246500

————————————————————————————————————————————————————

دفتر خدمات مسافرتی  در شرف تاسیس در شهرستان ساری

نیازمند به نیروی مدیرفنی می باشد.

تماس و راهنمایی بیشتر آقای سلطانی

09198923452

————————————————————————————————————————————————————-

دفتر خدمات مسافرتی  در شرف تاسیس در شهرستان قائمشهر

نیازمند به نیروی مدیرفنی می باشد.

تماس و راهنمایی بیشتر خانم رستگار

09907271345

—————————————————————————————————————————————————————————————–

دفتر خدمات مسافرتی دابوگشت در شهرستان آمل

نیازمند به نیروی مدیرفنی می باشد.

تماس و راهنمایی بیشتر آقای توکلی
09119142214

—————————————————————————————————————————————————————————————–

دفتر خدمات مسافرتی پندار گشت شمال در شهرستان آمل

نیازمند به نیروی مدیرفنی می باشد.

تماس و راهنمایی بیشترآقاي قبادي

۰۹۱۱۱۲۱۳۹۱۹

موسسه جهانگردی و هتلداری آواپارسه هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد.