آخرین خبرها

درباره ما

 

پیشگامان آوا پارسه موسسه آموزش جهانگردی و هتلداری است.این موسسه ازطرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای اجرای دوره های مختلف مجاز شناخته شده و دارای مجوز رسمی می باشد . موسسه آموزشی  پیشگامان آوا پارسه بیش از یک دهه از فعالترین موسسه تخصصی بخش خصوصی در حال حاضربوده و دوره های آموزش کوتاه مدت درزمینه جهانگردی و هتلداری برگزار می نماید . هدف دوره های مزبور ارتقاء مهارت و،ویژگی های افراد شاغل درصنعت جهانگردی وهتلداری نیز آموزش اشخاصی است که علاقه مند به پیوستن به این صنعت می باشد. در برگزاری دوره ها کوشش شده تا استانداردهای بین المللی مورد توجه قرار گیرد .برای کسانی که دوره های این موسسه را با موفقیت طی نمایند گواهی معتبر از طرف سازمان فوق الذکر اعطا میگردد.