برگزاری جلسه هم اندیشی گردشگری با محوریت تبادل تجربه سفر نوروزی
با همراهی اساتید موسسه استاد صفری و حاجی زاده در موسسه پیشگامان آوا پارسه