دعوت از موسسه پیشگامان آواپارسه به عنوان داور دومین مسابقه ملی جشنواره سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری (صنایع غذایی٬آشپزی٬هتلداری) دراستان گلستان مرداد۹۶

جهانگردی و هتلداری آوا پارسه

photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۵_۱۵-۰۶-۲۲

 

photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۵_۱۵-۰۶-۲۴ (2)

 

photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۵_۱۵-۰۶-۲۴