تور آموزشی ویژه

سه شنبه مورخ 98/04/04

تور آموزشی جهت دروس فنون و مهارت های تورگردانی و صدور و فروش

 

بازدیداز مقاصد به شرح زیر می باشد:

1_ جهت بازدید از بخش های مختلف فرودگاه ساری

2_ جهت بازدید یکی از هتل های استان

3_ جهت بازدید یکی از دفاتر مسافرتی استان

با همراهی استاد حسین زاده

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه