💠برگزاری تور آموزشی-تفریحی یک روزه آشنایی با جاذبه های تاریخی اشرف البلاد توسط فراگیران دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی موسسه آوا پارسه با مدیریت : استاد صفری و استاد رحمانی
از آنجایی که این تور آموزشی توسط فراگیران برگزار می گردد لذا فرصت مناسبی برای یادگیری مباحث تئوری به صورت عملی و مشاهده نحوه اجرای تور توسط دوستان خودتان است.
♦️شرکت در این تور آموزشی را به تمامی فراگیران راهنمایان و مديرفني توصیه میکنیم
#حمایت_کنیم