تور آموزشی 1 روزه استانی بمناسبت هفته گردشگری بهمراه نشست با مسئولین گردشگری مورخ 95/06/05 خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با مرکز آموزش تماس حاصل نمائید.