قابل توجه دانشجويان دوره‌های راهنمایان ايرانگردي و جهانگردي و مدیریت فني

 فراگیران متقاضی شرکت در آزمون جامع نیمه دوم 1398 که با توجه به شیوع بیماری کرونا و اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تاریخ 24 مرداد ماه 1399 تغییر يافت.

 

موسسه آموزش جهانگردي و هتلداري پيشگامان آوا پارسه