قابل توجه دانشجویان راهنمایان،مدیریت فنی و راهنمایان محلی

احتراما با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده، موسسه در نظر دارد جهت تسریع و عدم تعلیق روند آموزش، برگزاری کلاس به صورت مجازی ادامه یابد. لازم به ذکر است دانشجویان باید در ساعات مشخص شده در کلاس مجازی حضور یابند. جهت اطلاعات بیشتر به بخش خدمات اموزشی سایت موسسه مراجعه نمائید.