📣کارگاه آموزشی دهیاران با همکاری استانداری مازندران و اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری مازندران برگزار گردید.
مدرس: استاد صفری