قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیر فنی دفاتر مسافرتی

هم اکنون نمرات در س هنر و معماری ایران و جهان و شناسایی مسیر های گردشگری در پرتابل شخصی دانشجویان قابل رویت می باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آواپارسه