قابل توجه دانشجویان راهنمایان

هم اکنون نمرات درس آشنایی با میراث فرهنگی در پرتابل شخصی دانشجویان قابل رویت می باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آواپارسه