قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

هم اکنون نمرات در س زبان تخصصی راهنمایان  در پرتابل شخصی دانشجویان قابل رویت می باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آواپارسه