اعلام نتایج مصاحبه زبان آذر ماه 98

قابل توجه دانشجویان راهنمایان و مدیر فنی

هم اکنون نتایج آزمون مصاحبه زبان در پرتابل شخصی دانشجویان قابل رویت می باشد.