قابل توجه کلیه دانشجویان
از شنبه مورخ 99/3/17 تمامی کلاس های مرکز آموزش آوا پارسه به صورت حضوری و طبق روال گذشته برگزار میگردد لذا خواهشمند است جهت رعایت نکات بهداشتی با استفاده از (ماسک و دستکش) حضور یابید.