قابل توجه فراگیران راهنمایان و مدیرفنی

با توجه با اختلال پیش آمده در سامانه آزمون جامع ، مهلت درخواست برای شرکت در آزمون جامع 16 اسفند تا مورخ شنبه 98/12/03 تمدید شده است، همچنین فراگیرانی که تا کنون موفق به پرداخت نشده اند نیز متعاقبا مهلت پرداخت تمدید میگردد.