استادان، دانشجویان و مراجعان گرامی

پیشاپیش فرا رسیدن نوروز باستانی را به شما شادباش می گوییم، و به اطلاع می رسانیم آخرین روز فعالیت موسسه در سال جاری روز پنج شنبه مورخ 98/11/22 خواهد بود.

شروع کار موسسه در سال 1399 از روز شنبه مورخ 23 فروردین می باشد.