قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی بند ب

تغییر مجدد تاریخ برگزاری آزمون جامع سال 98
طبق اعلام دفتر مطالعات وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا تاریخ برگزاری آزمون جامع گردشگری که به روز جمعه مورخ 22 فروردین 99 تغییر یافته بود تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاد.