استخدام در محوطه هتل شهرستان آمل

1- رزروشن و آشنا به زبان انگلیسی

2- آشپز

3- نیروی خدمات

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با شماره 44294424 تماس حاصل نمائید.

جهانگردی و هتلداری پیشگامان آوا پارسه.