دفتر مسافرتی گردشگری جدیدالتاسیس درشهرستان چالوس نیازمند به مدیر فنی بند ب می باشد.

خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09111941104  آقای حیدرپور تماس حاصل فرمایید.