به گزارش مدیریت ایده های گردشگری (IranTIM) سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در گزارش اخیر خود تحت عنوان «توریسم هایلایتز نسخه 2017» که همه ساله منتشر می شود، به بررسی جزئیات گردشگری بین المللی جهان در سال 2016 پرداخته است.dr20170901_110514-768x472

  • طبق این گزارش، افزایش تعداد مقاصد گردشگری در سرتاسر جهان با ایجاد اشتغال و شرکت ها، درآمدهای صادراتی و توسعه زیرساختی، به عاملی کلیدی در پیشرفت اجتماعی-اقتصادی تبدیل شده است.
  • گردشگری در طی شش دهه گذشته، توسعه و تنوع را تجربه کرده است و یکی از بزرگترین و سریع ترین بخش های اقتصادی جهان می باشد. علاوه بر مقاصد محبوب و سنتی در اروپا و آمریکای شمالی، مقاصد جدید بسیاری نیز بوجود آمده اند.
  • علیرغم شوک های گاه و بی گاه، گردشگری در طول زمان رشد بی وقفه ای داشته است که نشان از نیرومندی و توان ارتجاعی و بازیابی این بخش اقتصادی دارد. تعداد گردشگران بین المللی ورودی در جهان از 25 میلیون نفر در سال 1950 به 278 میلیون نفر در سال 1980، 674 میلیون نفر در سال 2000 و 1 میلیارد و 235 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است.
  • به همین ترتیب، میزان دریافتی های مقاصد جهان از گردشگری بین المللی از 2 میلیارد دلار در سال 1950 به 104 میلیارد دلار در سال 1980، 495 میلیارد دلار در سال 2000 و 1220 میلیارد دلار در سال 2016 جهش داشته است.
  • گردشگری، طبقه اصلی و عمده در تجارت بین المللی خدمات است. افزون بر درآمد مقاصد، خدمات حمل و نقل مسافران بین المللی (ارائه شده به افراد غیرمقیم) 216 میلیارد دلار از صادرات (خدماتی) را در سال 2016 ایجاد کرد و بدین ترتیب مجموع ارزش صادراتی گردشگری را به 1400 میلیارد دلار (میانگین روزانه 4 میلیارد دلار) رساند.
  • در سال 2016 گردشگری بین المللی 7 درصد از صادرات جهانی کالا و خدمات را به خود اختصاص داد که نسبت به سال 2015، یک درصد افزایش یافته است. گردشگری در طی 5 سال گذشته، سریع تر از تجارت جهانی رشد یافته است.
  • گردشگری به عنوان طبقه ای صادراتی در جهان، پس از مواد شیمیایی و سوخت، در جایگاه سوم قرار می گیرد. محصولات خودروسازی و مواد غذایی در رده های بعدی جای دارند. گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، برترین طبقه صادراتی محسوب می شود
  • هتلداری جهانگردی پیشگامان آوا پارسه