قابل توجه دانشجویان مدیرت فنی دفاتر مسافرتی

 

آزمون داخلی درس شناخت صنعت گردشگری دانشجویان مدیریت فنی دفاتر مسافرتی در مورخ 98/11/13 برگزار می گردد.