قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

  آزمون داخلی درس آشنایی با میراث دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در مورخ 98/11/26 برگزار می گردد.