آخرين تصوير امید كه این روزها در تالاب فریدونکنار حضور دارد.

⭕️مازندران – موسسه آموزش بين المللي آوا پارسه

https://instagram.com/avaparse