درباره دوره

هدف دوره

دوره DBA گردشگری  با هدف استفاده کاربردی از علم روز مدیریت برای ارتقاء و توسعه کسب وکار برای مدیران ارشد حوزه گردشگری ارائه می‌شود و درواقع می توان گفت دوره DBA گردشگری عالی ترین سطح آموزش مدیریت برای مدیران سازمان ها است. و با رویکردی تحقیقی و پژوهشی می باشد که تمرکز آن بر شیوه های کاربردی و مهارت در زمینه تجارت و کسب و کار است.

مزایای شرکت در این دوره

 • برگزاری تور – کارگاه در هتل های برجسته ی کشور
 • بهره مندی از روش های تدریس نوین در دنیا اعم از Case Study، Role Playing و …
 • توجه به کیفیت دوره‌های آموزشی و تمرکز بر مهارت‌های کاربردی محیط کسب و کار گردشگری
 • برقراری ارتباطات کاری و حرفه ای در کلاس ها ( دانش پژوهان عمدتا از فعالان و مدیران هتل ها و گردشگری کشور هستند.)
 • بهره مندی از اساتید برتر و با سابقه کاری فعال در کسب و کار گردشگری و هتلداری کشور

آموزه های دوره

 • سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی در گردشگری – شیوه‌های تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری گردشگری
 • آشنایی با مدل‌های تصمیم گیری در کسب و کارهای گردشگری
 • آشنایی با تکنیک‌های پیشرفته برندسازی و تبلیغات در گردشگری
 • آشنایی با فنون و مهارت‌های مذاکرات تجارت بین‌الملل گردشگری
 • فنون و مهارت‌های مدیریت پیشرفته منابع انسانی در صنعت گردشگری
 • آشنایی با تکنیک‌های پیشرفته تحقیقات بازار و مخاطب‌شناسی گردشگران

گذراندن ۱۰ درس از دروس فوق به اضافه ی پروژه پایانی الزامی میباشد.

مزایای شرکت در دوره هتلداری:

 • بهره مندی از اساتید برتر و با سابقه کاری فعال در کسب و کار گردشگری و هتلداری کشور
 • توجه به کیفیت دوره های آموزشی و تمرکز بر مهارت های کاربردی با توجه به محیط کسب و کار هتلداری و گردشگری
 • برگزاری تور – کارگاه در هتل های برجسته ی کشور
 • بهره مندی از روش های تدریس نوین در دنیا اعم از Case Study، Role Playing و …
 • برقراری ارتباطات کاری و حرفه ای در کلاس ها ( دانش پژو هان عمدتا از فعالان و مدیران هتل ها و گردشگری کشور هستند. )

آموزه های دوره هتلداری:

 • ارتقای دانش مدیران در حوزه هتلداری
 • شناخت جدید ترین رویه ها در کشور ها و شرکت های پیشرو
 • کشف جدید ترین تجارب مجموعه ها و شرکت های جهانی در زمینه ی رهبری هتل
 • آشنایی با قوانین حقوقی و تجاری فعالیت های جهانی در زمینه ی رهبری هتل
 • چگونگی اتصال به زنجیره های بزرگ صنعت جهانی هتلداری
 • ارتقای بینش کسب و کار و تسلط بر مهارت های مدیریتی
 • کسب مهارت های اجرایی در عملیات تخصصی هتلداری و گردشگری
 • شناخت بازار های هدف و گروه های هدف در گردشگری و هتلداری
 • مدیریت بر هزینه و درآمد در قالب حسابداری هتل ها