آخرین خبرها

زبان تخصصی توریسم

سیستم آموزشی موسسه  پیشگامان آوا پارسه

اساتید، کتب آموزشی،روشهای آزمون زبان و آزمون ها چهار عنصر تشکیل دهنده یک سیستم آموزشی موفق در یک مرکز آموزش را تشکیل می دهند.

تمامی اساتید موسسه دارای مدرک دانشگاهی PHD هستند.

سیستم آموزش زبان توریسم در آوا پارسه بر پایه جدید ترین یافته های متخصصان آموزش زبان بوده و تلاش ما براین است که زبان آموز بدون نگرانی و با اعتماد به نفس ضمن استفاده از CD ها و فیلم ها ی زبان اصلی و شرکت در کارگاه های مکالمه به آموزش زبان انگلیسی بپردازد.هر چند قسمت عمده آموزش در کلاس اتفاق می افتد، انجام تکالیف Workbook  و سایر فعالیت های شنیداری با استفاده از CD های آموزشی در منزل اجتناب ناپذیر است.

آزمون های میان ترم و پایان ترم موسسه  آوا پارسه توسط کارشناسان Testing تهیه شده و همواره مورد بازبینی و ویرایش قرار می گیرند. ترکیب این آزمون ها به صورتی است که آموخته های زبان آموز را مورد ارزیابی دقیق تر قرار داده و نمره واقعی از این اموخته ها را در اختیار اساتید قرار می دهند.