آخرین خبرها

دوره کوتاه مدت

تاریخ شروع کلاس های سال ۹۷

1111

تاریخ شروع کلاس های سال ۹۷ به شرح ذیل می باشد: ۱-راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸ ۲-راهنمایان بلدهای محلی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸ ۳-مدیریت فنی دفاتر مسافرتی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹ ۴- آشپزی ایرانی و فرنگی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰ ۵- مدیریت هتلداری سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱ ۶-کارشناسی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲ تاریخ شروع کلاس قنادی و شیرینی پزی متعاقبا اعلام می گردد. ادامه مطلب »