آخرین خبرها

دوره کوتاه مدت

قابل توجه د انشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی

your empty board

با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر گردید به منظور تسریع در امور آموزشی فراگیران از جمله شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری ، صدور گواهینامه و نیز نظارت بر کلیه فرآیند های آموزشی موسسات و برنامه های کلاسی فراگیران از طریق ادارات کل استانها ، کلیه فراگیران موسسات آموزشی ( فارغ التحصیلان کارشناسی به ... ادامه مطلب »