هم اندیشی گردشگری

موسسه آموزشی آوا پارسه با ارائه دوره های آموزش گردشگری و اتکا به دانش روز بر آن است تا برای ارتقای دانش صنعت گردشگری گام برداشته و در این راستا به آموزش نیروی انسانی متخصص می پردازد. آوا پارسه؛ اساتید برترگردشگری را برای کسب بهترین نتیجه گردهم آورده است و پشتیبان ایده های جدید است تا با ابتکار و نوآوری تصمیمات پایداری برای این صنعت گرفته شود تا بتوانیم شاهد پیشرفت روزافزون صنعت گردشگری درکشورمان باشیم . بنابراین نشست هایی با بحث آزاد به صورت فصلی در زمینه گردشگری را بین اساتید و دانشجویان برگزار می نماید. تا در این هم اندیشی ها نقاط قوت و ضعف این حرفه با بحث و تبادل نظر بین اساتید و دانشجویان شناسایی شود و در جهت اصلاح، بهبود فرایند و تغییر در جهت مثبت این صنعت گام های موثر برداشته شود.