درباره دوره

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره مدیریت رستوران داری :

 1. عکس پرسنلی 4*3 ( 4 قطعه )
 2. فتوکپی شناسنامه 2برگ ( تمام صفحات )
 3. فتوکپی کارت ملی 2برگ
 4. اصل وفتوکپی مدرک تحصیلی 2برگ ( دیپلم و بالاتر )

جایگاه شغلی : اشتغال در رستورانها و تالارها به عنوان میزبان ؛ سرمیزبان و پس از کسب تبحر و تسلط کاری و طی دوره های تکمیلی سمت مدیر تشریفات در هتلها ؛ رستورانها ؛ سازمانها ؛ ارگانها و نهادهای دولتی وخصوصی .

هدف دوره : آشنایی فراگیران با هر یک از بخشهای مختلف رده های مشاغل پذیرایی و میزبانی رستورانها و دیگر واحدهای پذیرایی ؛ آشنایی با روشهای مختلف پذیرایی و وظایف مدیران تشریفات ؛ ایجاد همخوانی و تشریح و تفهیم وظایف اختصاصی میزبانان با توجه به سیستم کاری محل خدمت ؛ انتظارات و الزامات مورد در خواست سازمان مطبوع ؛ برنامه ریزی پرسنلی .

محتوای دوره :

 1. تاریخچه رستوران و پذیرایی و وظایف میزبان.
 2. بخش غذا و نوشابه در رستوران وتالار.
 3. مهارت های فردی و ارتباطی.
 4. روشهای سرویس دهی.
 5. آشنایی عمومی با منو و رسپی غذاهای گوناگون و نوشیدنیها.
 6. وسایل و لوازم پذیرایی و مصرف غذا
 7. چیدمان میز
 8. ایمنی ؛ بهداشت و پیشگیری از حوادث
 9. مهارت های مهمانداری.
 10. آشنایی با محیط رستوران.

توجه : دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم؛ علاقه مندی به مشاغل خدماتی و پذیرایی ؛ خوشرویی و اعتماد به نفس ؛ دارا بودن خلاقیت و ابتکار عمل ؛ برخورداری از سلامت جسمی و روحی ؛ روحیه خستگی ناپذیر ؛ دارا بودن تناسب اندام و مشخصات فیزیکی قابل قبول ؛ دارا بودن میزان تحصیلات مناسب جهت تصدی هر یک از سمتهای مرتبط .

طول مدت دوره : 5الی 6 ماه می باشد. پس ازقبولی در آزمون ها گواهینامه مربوطه ازطرف وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری صادرخواهدشد.