قابل توجه فراگیران دوره مدیریت فنی بند ب

//قابل توجه فراگیران دوره مدیریت فنی بند ب

 

یک شنبه مورخ  1401/02/18ساعت16درس بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی برگزارخواهد شد.

* کتاب

بازاریابی گردشگری با رویکردی کاربردی ازجمله منابع آزمون جامع مدیران فنی بند «ب» دفاتر خدمات مسافرتی است. این کتاب تألیف محمد مهدی ضیاء الدین بوده و شامل سرفصل های زیر، که هر سرفصل خود دربرگیرنده موضوعات متنوعی می‌باشد :

1- مفاهیم خدمات و مدیریت در صنعت گردشگری

2- تعاریف و مفاهیم  بازاریابی

3- تحقیق و تحلیل بازاریابی

 4-  تقسیم بندی بازار و انتخاب بازار هدف

5- استراتژی های بازاریابی در صنعت گردشگری

6- آمیخته پیشبرد فروش

7- کیفیت خدمات، رضایت مشتری

 

2022-05-05T07:22:58+00:00