* قابل توجه فراگیران آزمون جامع ٦ خرداد ١٤۰١

– براساس بخشنامه وزارت؛ آزمون جامع در روز جمعه ٦ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

– داوطلبان میتوانند از روز چهارشنبه ١٤٠١/٠١/٣١ لغایت شنبه ۱۴۰١/٠٢/١٠ با مراجعه به سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس: edutourism.mcth.ir نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک لازم اقدام نمایند.
وضعیت تایید درخواستِ داوطلبان در سامانه، در گام نخست توسط موسسه آموزش و در مرحله بعد توسط كارشناس اداره كل استان انجام‌ خواهدشد.

– پس از تایید نهایی توسط استان، داوطلبان میبایست از طریق سامانه و اتصال به درگاه بانکی؛ ملبغ ۱٣۰۰۰۰ تومان بابت ثبت نام در آزمون جامع را واریز نموده و مراحل پرداخت را تا دریافت شناسه واریزی ادامه دهند.
لازم به ذکر است كل فرايند ثبت درخواست ( اعم از تاييد موسسه ، تایید استان و پرداخت وجه آزمون )
مي بايست در بازه زماني ٣١ فروردين الی ١٠ ارديبهشت انجام گردد.

– جهت ثبت نحوه شركت درآزمون (فراگير حضوري يا غير حضوري)دقت نمائيد.

– بدیهی است عدم ثبت نام در این بازه زمانی؛ بمنزله عدم شرکت در آزمون جامع #خرداد ١٤٠١ تلقی می گردد و
و مسئولیتی بر عهده موسسات نمی باشد.