آزمون داخلی

این آزمون که توسط مؤسسه برگزار می‏ شود، شامل سؤالات از همه دروسی است که کلاس ‏های آن‏ها تشکیل شده است. طراح این سؤالات نیز اساتید مؤسسه می‏ باشند.

فراگیران دوره های کوتاه مدت گردشگری موظف اند در طول دوره آموزشی خود آزمون داخلی هر درس را بعد از اتمام کلاس در روز تعیین شده توسط اساتید امتحان دهند ( این روند بخشی از تکمیل پرونده فراگیران برای دریافت گواهی نامه می باشد) .

  1. نمره قبولی در آزمون داخلی حداقل 12 می باشد.
  2. داوطلبینی که بصورت غیرحضوری در این دوره ها شرکت می‌نمایند نمره داخلی ندارند و نمرات آزمون جامع، به عنوان نمره نهایی آنها لحاظ می شود.
  3. فراگیرانی که به هر دلیل نتوانستند در آزمون داخلی در روز تعیین شده توسط اساتید شرکت کنند میتوانند همراه با داشجویان دوره بعدی دروس باقیمانده خود را امتحان دهند.

آزمون جامع

فراگیران دوره های کوتاه مدت گردشکری جهت دریافت مدرک نهایی، علاوه بر شرکت در آزمون داخلی، باید در آزمون جامع  وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شرکت کنند که این آزمون دو بار در سال برگزار میگردد (مرداد و بهمن ماه)

فراگیران دوره های کوتاه مدت گردشگری برای ثبت نام آزمون جامع گردشگری، از طریق سامانه  edutourism.ichto.ir  میتوانند اقدام کنند.

فراگیر محترم جهت آگاهی از شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون جامع با مطالعه بخش زیر و تایید آن می توانید نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایید.

  1. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی جهت شرکت در آزمون پایانی( جامع) دوره های مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی.
  2. شرط لازم جهت شرکت داوطلبان و فراگیراان در آزمون جامع، گذراندن کامل دوره آموزشی و کسب حد نصاب نمره قبولی در هر یک از دروس آزمون های معرفی و کلاسی در موسسه آموزشی می باشد .
  3. فراگیرانی که به هر دلیل موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی در یک یا چند درس از دروس آزمون جامع دوره های پیش نگردیده اند، می بایست مجددا در همان درس یا دروس مردود شده بر اساس منابع و سرفصل های ارائه شده ازسوی دفتر مطالعات آموزش گردشگری در آزمون شرکت نمایند.
  4. مدت زمان تعیین شده جهت کسب حد نصاب نمره قبولی برای هر فراگیر سه نوبت متوالی از شرکت در آزمون جامع لحاظ گردیده و در صورت عدم قبولی در سقف زمانی در نظر گرفته شده، فراگیر می بایست مجدد ا در تمامی دروس آزمون، مطابق با آخرین تغییرات در منابع و سرفصل های ارائه شده، شرکت نماید .

تذکرمهم :

شرکت در آزمون جامع به منزله اتمام دوره آموزشی و دریافت گواهینامه پایان دوره نمی باشد.

فراگیران محترم میتوانند راهنمای ثبت نام جهت عضویت در سامانه نامبرده شده  را در فایل زیر دانلود کنند.

آزمون  مصاحبه زبان انگلیسی

کلیه فراگیران دوره های کوتاه مدت گردشگری برای دریافت گواهینامه؛ علاوه بر آزمون داخلی و آزمون جامع ، باید در آزمون مصاحبه زبان شرکت کرده و نمره قبولی کسب نمایند.